• İSG (Muayene ve Periyodik Kontrolleri)

Foto İSG (Muayene ve Periyodik Kontrolleri)
Alberk QA Technic, konusunda deneyimli makine mühendisi kadrosu ve modern test cihazları ile işyerinizde kullanmakta olduğunuz tüm makine ve teçhizatın insan sağlığına ve güvenliğine zarar vermemesi için yapılması gerekli olan periyodik kontrolleri gerçekleştirmektedir. Firmamızın yapmış olduğu kontroller sonucu verdiği raporlar, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri” tarafından yapılan denetlemelerin gerektirdiği yetkiye sahiptir.


Alberk QA Technic, ulusal ve uluslararası alanda, tüm fabrika ekipmanları konusunda EN 17020 kapsamında aşağıdaki kapsamlarda teknik kontrol yetkisine sahiptir.

http://www.qatechnicisg.com adresimizden deney hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilir ve yararlanabilirisiniz.
 • Gürültü, Titreşim
  • 23 Aralık 2003 tarihli 25325 sayı ile yayımlanan ” Titreşim Yönetmeliği” ve ” Gürültü Yönetmeliği” ne göre, işçilerin mekanik titreşime ve gürültüye maruz kalmaları sonucu ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak için işveren, işçilerin maruz kaldığı mekanik titreşim ve gürültü düzeyini değerlendirecek ve gerekiyorsa ölçtürecektir.

   Yukarıda belirtilen değerlendirme ve ölçümler, yetkili uzman kişi veya kuruluşlarca planlanıp yapılacak ve uygun aralıklarla tekrarlanacaktır. Mekanik titreşime ve gürültüye maruziyet düzeyi hakkındaki değerlendirme ve/veya ölçümlerden elde edilen veriler ve raporlar daha sonra tekrar kullanılmak üzere uygun biçimde saklanacaktır. İş müfettişlerinin denetimlerinde ibraz edilecek olan raporlar; aynı zamanda kalite, iş güvenliği ve çevre ile ilgili yönetim sistemleri konusunda yapılan çalışmalarda da gerekli olacaktır.

   Titreşim Yönetmeliği‘nde iki çeşit titreşim tanımlanmaktadır:

   El – kol titreşimi: İnsanda el-kol sistemine aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de, damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşimdir.
   Bütün vücut titreşimi: Vücudun tümüne aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de, bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimdir.

   Gürültü Yönetmeliği‘nde ise günlük gürültü maruziyet düzeyi tanımlanmaktadır:

   Günlük gürültü maruziyet düzeyi :sekiz saatlik iş günü için, anlık darbeli gürültünün de dahil olduğu bütün gürültü maruziyet düzeylerinin zaman ağırlıklı ortalamasıdır.
 • Sedex Denetimleri
  • İngilterede kurulmuş kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Sosyal sorumluluk kapsamında “işletme sahip, ortak ve/veya yöneticilerinin toplumun değer yargılarına göre hareket ederek işletmelerini yönetmesi”  ve iş etiği kapsamında “işletmede çalışan herkesin tutum, karar ve davranışlarının doğru veya yanlış olduğunu” ortaya koymakla yükümlüdür. Kurumumuzca yapılan sedex denetimlerinde;

   • Zorla Çalıştırılmanın Önlenmesi
   • Sendikalaşma/Toplu Sözleşme özgürlüğünün Kısıtlanmaması
   • Çalışma Koşullarım İş Sağlığı ve Güvenliğine uygun olması
   • Çocuk İşçiliğin Önlenmesi & Genç İşçilik
   • Ayrımcılığın Önlenmesi
   • Çalışma Saatleri
   • Ödemeler ve Diğer haklar
   • Düzenli İstihdam
   • Disiplin Uygulamaları & Taciz ve Kötü Muamele Uygulamalarının Önlenmesi
   • Konularına değinilir ve tarafsızlık ilkesi çerçevesinde detaylı rapor hazırlanır.

 • OHSAS
  • Günümüzde, kuruluşlardan beklentiler artmıştır. Artık sadece iyi mal veya hizmeti ucuza sunmak ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ile sunulan bu ürünü güvence altına almak yetmemektedir. Beklenti, kuruluşların ürün veya hizmeti üretirken çevreye saygılı olmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almaları ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri yönündedir.

   İster üretim isterse hizmet sektöründe olun, işinizi, çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirmeniz kanunlarca zorunludur. OHSAS 18001, bu zorunluluğu yerine getirmenize yardımcı olacak yeni, tetkik edilebilir ve uluslararası tanınan bir tetkik serisidir.

   OHSAS 18001, ISO 9000 ve ISO 14001 ile benzer yaklaşımda sürekli ve proaktif çözümler getirir. OHSAS 18001'in amacı; güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesi, kanunlara ve yönetmeliklere cevap verilmesidir. OHSAS 18001, BS 8800 ve HS (G) 65 gibi klavuz materyaller ile uyumludur.

   OHSAS 18001'in Faydaları:

   • Sistematik bir yaklaşımla, kuruluşun İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili risklerini kontrol altına alır.
   • Sürekli gelişme prensibi ile kuruluşları İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında gelişmeye yönlendirir.
   • Jenerik bir standarttır, her boyuttaki, her sektördeki kuruluşun ihtiyaçlarına cevap verebilir.
   • ISO 9000 veya ISO 14001'e entegre bir sistem kurulabilmesi avantajı ile doküman, çaba, sistem tasarrufu sağlar.
   • Geçerli kanun ve yönetmeliklere uyumu güvence altına alır.
   • Çalışanlarla ilgili iş kazaları, meslek hastalıkları ve iş gücü kaybı azalır.
   • Kaza maliyetlerini düşürür.
   • Çalışanlarda motivasyonu arttırır.
   • Davalara sebep olabilecek kaza riskini azaltır.
   • Güçlendirilmiş firma imajı kazandırır.

 • Elektriksel Muayene Hizmetleri
  • (Topraklama, Paratoner kontrol, Katodik koruma, Elektrik pano kontrolleri)
 • Kaldırma, İletme ve Basınçlı Ekipmanlar Muayene Hizmetleri
   • Forklift
   • Vinç
   • Platform
   • Transpalet
   • Mobil Vinç
   • Kazan
   • Basınçlı Kap
   • Jenaratör

 • Ergonomi ve Temel Konfor
  • Ergonomi ve Temel Konfor 
 • Kategoriler

 • Haberler

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
  • 3
  •  Aralık 2018
  • Değerli Müşterilerimiz,Alberk QA Technic olarak kişisel verilerinizin güvenliğ... Devamı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
 • Paylaşıma Açılan Dokümanlarımız Rev
  • 21
  •  Ekim 2018
  • Sayın sınav yapıcı, karar verici ve gözetmenlerimiz;Yeni faaliyet göstermeye b... Devamı Paylaşıma Açılan Dokümanlarımız Rev
 • İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Sa
  • 22
  •  Haziran 2018
  • İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ile motorlu k... Devamı İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Sa
 • Belge Zorunluluğu Kapsamına Eklenen
  • 19
  •  Haziran 2018
  • Malumları olduğu üzere 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Ek-1 nci m... Devamı Belge Zorunluluğu Kapsamına Eklenen
 • DÜNYA AKREDİTASYON GÜNÜ 9 Haziran 2
  • 22
  •  Mayıs 2018
  • Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ve Uluslararası Akreditas... Devamı DÜNYA AKREDİTASYON GÜNÜ 9 Haziran 2
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu Duyurusud
  • 22
  •  Mayıs 2018
  • Mesleki Yeterlilik Kurumunun önem arz eden duyurusu aşağıdaki gibidir. https://w... Devamı Mesleki Yeterlilik Kurumu Duyurusud
Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş
 • Facebook
 • Twitter
 • Google
MYK Mesleki yeterlilik Sınavları
Destek Hattı
Kalite Yönetim Sistemleri
TR - 0216 572 4910 - 11