Adınız Soyadınız Unvanınız
Uzmanlık Alanınız Çalıştığınız Kurum (Zorunlu)
İli
Cep Tel. Telefon No
Doğum Tarihiniz (Gün/Ay/Yıl): E-mail
( Kişisel bilgilerinizi doldurmanız isteğe bağlıdır.) Değerlendirme
Lütfen her sorunun karşısına “X” işareti ile
önem derecesini ve değerlendirmenizi işaretleyiniz
5: Kesinlikle katılıyorum
4: Katılıyorum
3: Kısmen katılıyorum
2: Katılmıyorum
1: Kesinlikle katılmıyorum
SORULAR DEĞERLENDİRME FİKRİM YOK
1 2 3 4 5
Firma Hakkında
1 Firmanız ile çalışmaktan memnunum
2 Firmanızı benzer hizmetler veren firmalara göre tercih ediyorum
3 Firmanız yetkililerine her an ulaşabiliyorum
Hizmet Kalitesi
1 Hizmetlerinizi kaliteli ve güvenilir buluyorum
2 Hizmetlerinizin çeşitliliğinden memnunum
3 Hizmetlerinizin firmamıza katma değer kattığını düşünüyorum.
4 Hizmetin planlandığı zamanda gerçekleşmesine önem veriliyor
5 Sertifikalarımız zamanında geliyor.
6 Sertifikalarımız doğru geliyor.
7 Faturalarımız doğru olarak ulaştırılıyor
8 Faturalarımız zamanında ulaştırılıyor
Satış Pazarlama Faaliyetlerimiz
1 Bize geri dönme sürenizi tatmin edici buluyorum
2 Hizmetleriniz ilgili bilgilendirmeyi yeterli buluyorum
3 Teklifinizi zamanında alabiliyorum
4 Teklifinizin içeriği ihtiyaçlarımı karşılıyor
5 Pazarlama Bölümü Çalışanlarının tutumlarından memnunum
6 Müşteri şikayetleri ile ilgili tatmin edici cevapları, zamanında alabiliyorum
7 Hizmetleriniz ilgili faaliyetlerin ve tanıtımların yeterli olduğunu düşünüyorum
8 Tanıtıcı materyallerinizin eğitici ve hatırlatıcı olduğunu düşünüyorum
9 Pazarlama Bölümünün ziyaretlerini yeterli buluyorum
10 Teklif ve Sözleşmelerim doğru olarak elime ulaşıyor
Denetçi Hakkında
1 Denetçi/lerin hazırlıklı olduğunu düşünüyorum
2 Denetçi/lerin yaklaşımını olumlu buluyorum
3 Denetçi/lerin zamanı iyi kullandıklarını düşünüyorum
4 Denetçi/lerin konuya hakimiyetini yeterli buluyorum
5 Denetçi/lerin kendi arasında uyumlu olduğunu düşünüyorum
6 Denetçi/lerin açık konuşmasını ve iletişim becerisini başarılı buluyorum
7 Denetçi/lerin davranış/ nezaketinin memnun edici olduğunu düşünüyorum
8 Denetim raporlarımız zamanında geliyor.
Varsa Önerileriniz
Soldaki Sayıyı Yazınız