• Fotovoltaik Güneş Paneli Üretim Denetimi ve Periyodik Muayenesi

ALBERK QA TEKNİK şebeke bağlantılı fotovoltaik sistemler için aşağıdaki periyodik muayene ve analizleri yapmaktadır.

Periyodik Muayene

 • Termografik Muayene
 • Iv Ölçümü Ve Degredasyon Analizi

İlk Doğrulama Ve Muayene

 • Tasarım Doğrulama
 • Kurulu Güç Tespit ve Doğrulama Termografik Muayene
 • Iv Ölçümü
 • Kurulum ve Montaj Denetimi
 • Fotovoltaik Sistemlerin ve Fotovoltaik (Pv) Modüllerinin Yükleme Öncesi Taşıma Depolama Kontrolü
 • Modül Ambalaj Birimlerinin Nakliyesi ve Kargosu Gözetimi


Üretilen güneş panellerinin uzun ömürlü olmasını sağlamak adına imalat öncesi, imalat süresi ve sevkiyat öncesi olmak üzere üretim süreci boyunca güneş paneli fabrikalarında üretim denetimi gerçekleştirilir. Bu sayede projeniz için üretilen güneş panellerinin kaliteli üretim garantisi sağlanmış olur. Güneş panellerinin üretimi aşamasında yapılacak imalat denetimi hakkında Alberk QA Teknik Denetim Ekibi sizlere destek vermeye hazırdır.


Neden akredite bir A tipi muayene kuruluşundan hizmet almalısınız?

Akredite kuruluşlar, o alandaki ilgili standartlara dayanarak ISO/IEC 17020 akreditasyon standardı doğrultusunda periyodik muayene hizmetini gerçekleştirirler. Yapılan testler, çalışmalar ve muayeneler objektiftir ve tekrarlanabilirler. A tipi muayene kuruluşu olan akredite kuruluşlar akreditasyon kurumları tarafından düzenli olarak denetlenirler.

Güneş enerjisi tesislerinde gerçekleştirilen muayene hizmetleri hassas ölçüm ve deneyler yapılmaktadır. Bu analizleri gerçekleştiren muayene personelinin yetkinliği, kullanılan ekipmanın kalibrasyonu, belirsizlik bütçesinin oluşturulması, ara doğrulamaların yapılması gibi konularda akreditasyon kurumları tarafından periyodik olarak denetlenirler.

Alberk QA Teknik, AB-0067-M akreditasyon numarası ile TÜRKAK’dan akredite bir kuruluştur. Alberk QA Teknik’in akreditasyonu Türkak’ın Avrupa Akreditasyon İşbirliği Programı’nın bir üyesi olması sebebi ile uluslararası geçerliliğe sahiptir.

Türkiye’deki akredite kuruluşlar TÜRKAK’ın veri tabanında kayıtlıdır. https://asist.turkak.org.tr/tr/accreditation/accreditationagencysearch adresinde kuruluşun adını yazarak arama yapabilir ve Alberk QA Teknik akreditasyon kapsamını görebilirsiniz.

Türkak tarafından Akredite Edilmiş bir A Tipi Muayene kuruluşu ile Tasarım Doğrulamanın Avantajları

- Tasarımın ulusal ve uluslararası standartlarla uygunluğu teyid edilerek tasarım esnasında gözden kaçmış ve risk oluşturabilecek unsurlar tespit edilir.

- Tasarım esnasında güvenlik açısından uygun hem de kuruluşa ekonomik olarak fayda sağlayacak en iyi ekipmanların kullanıldığından emin olunur.

Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Sistemlerin Periyodik Muayenesi ve Degredasyon Analizleri

Güneş enerjisi santrallerinin performansını denetleyebilmek ve ölçümlemek için IEC 62446 standard serisine göre testler yapılır. Bu testler;

 • V-Curve (akım gerilim) ölçümü,
 • Drone ile termal testler,
 • EL (elektrolüminesans) testi,
 • İzolasyon testi,
 • Topraklama testi ve performans ölçümüdür.

IV Curve Ölçümü

IV Curve ölçümü sonucuna göre alandaki tüm güneş paneli dizilerinin IV curve ölçümlerini çıkartılır. LID, PID, micro-crack, degredasyon problemi var mı diye tespit edilir. Bu ölçümlerin sonucuna göre aynı zamanda ileriki zamanlarda gerçekleştireceğiniz kontrollerde güneş panellerinin ne kadar degrede olduğunu görebilirsiniz. Bu test sonucuna göre santralinde eksik üretim var mı diye kontrol sağlayabilirsiniz.

IV testi sonucunda aşağıdaki konularda bilgi sahibi olabilirsiniz;

 • Güneş panellerinin gerçek gücünü öğrenip fabrika verileri ile tutarlı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
 • Güneş panellerinizde LID (Light induced degredation) kaynaklı bir kayıp var mı
 • Güneş panellerinizde PID (Potential induced degredation) kaynaklı bir kayıp var mı
 • DC kablolarınızda herhangi bir kesik/haşere yemesi gibi sebeplerden kaynaklı toprakla temas veya kaçak var mı
 • Güneş panellerinizin by-pass diyotlarında herhangi bir problem var mı
 • Gölgeleme kaynaklı problemlerin tespiti
 • Panel serilerindeki muhtemel hatalı bağlantılar

Termal Testler– IEC 62446

Güneş enerjisi santrallerinin termal kameralar yardımı ile denetimi problemlerin tespitinde önemlidir. Fotovoltaik sistemler devreye alındıktan sonra hot-spot’lar oluşabilir. Yine hem drone ile hem el termali ile bu kontrolü gerçekleştiriyoruz. Bu aşamada yazılımın bize verdiği IS2 dosyaları ile panel fabrikasına beyanda bulunabilirsiniz.

Termal ölçüm sonucunda aşağıdaki konularda bilgi sahibi olabilirsiniz;

 • Güneş panellerimde zarar görmüş hücre var mı
 • Bypass diyodu, junction-box gibi panel malzemelerinde beklenmeyen bir ısınma söz konusu mu
 • Gölgelenme yapan çevre etmenleri panellere zarar verdi mi
 • Hiç devreye alınmamış diziler var mıGüneş Panellerin EL (elektrolüminesans) Testi

Güneş panellerinin EL fotoğrafı çekilerek müşteriye sunulur. Bu aşamada kullanılan hücrelerin gelecekte oluşması muhtemel problemlere istinaden bir röntgeni gibi düşünülebilir. Hücrelerin hem imalat hem de GES kurulumu aşamasında zarar görüp görmediğini görebilirsiniz.

EL Testi sonucunda aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz:

 • Hücrelerin yapısı
 • Hücrelerde bir kırık v.s. olup olmadığı
 • EPC kurulumu esnasında baş üstünde taşımanın yarattığı etkiler veya panellerin zorlanıp zorlanmadığı
 • Bu test size panelinizin gücü hakkında bilgi vermez. Sadece mevcutta IV curve ölçümünde bir probleme rastlanmışsa kaynağı hakkında bilgi verebilir.

İzolasyon (Hipot) Testleri – IEC 62446

Güneş panelleri 1.000V’luk bir gerilime tabi tutularak Panel-Toprak arası oluşan izolasyon direncine bakılır. Bu hem panellerde bir kaçak olmaması ve insanlara zarar vermemesi, hem de eviricilerin devre dışı kalmaması için önemlidir. EPC firmalarının kablaj esnasında verdiği zararlar da bu aşamada tespit edilmektedir ve devreye alınma aşamasında çok önemlidir.

Hipot Testleri sonucunda aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz:

 • Kablolarınızda bir zarar var mı?
 • Güneş panellerinde DC akım tarafında herhangi bir faz-toprak hatası var mı?
 • Eviricinizi devre dışı bırakacak izolasyon direncine etkiyen herhangi bir problem var mı?

Topraklama Değeri Ölçümü

Güneş enerjisi santralleri başta olmak üzere tüm elektriksel tesislerde topraklama ciddi önem arz etmektedir. Gerek kaçak akım korumalarında, gerek santraldeki yıldırım başta olmak üzere genel korumalarda topraklamanın önemi büyüktür. Topraklamada ve eş potansiyelde ortaya çıkabilecek bir kopukluk sisteme ciddi zararlar verebilir. Bu kapsamda gerek eş potansiyel barasının megger ile topraklama ölçümü, gerek konstrüksiyon ve güneş panellerinin topraklama ölçümleri gerçekleştirilerek kayıt altına alınmalı ve problem tespit edildiği durumda gerekli önlemler alınmalıdır.


Fotovoltaik Güneş Paneli Üretim Denetimi

Üretilen güneş panellerinin uzun ömürlü olmasını sağlamak adına imalat öncesi, imalat süresi ve sevkiyat öncesi olmak üzere üretim süreci boyunca güneş paneli fabrikalarında üretim denetimi gerçekleştirilir. Bu sayede projeniz için üretilen güneş panellerinin kaliteli üretim garantisi sağlanmış olur. Sertifikalı güneş panelleri, güneş paneli üreticisinin belirlenen üründe sertifika kuruluşları tarafından kalite ve güvenlik şartlarını sağladığını gösterir. Fakat bu onay belirlenen ham maddelerinin kullanılması ve bu ham maddelerin doğru iklim değerlerinde depoda saklanmasıyla mümkündür. Güneş paneli fabrikasında denetim gerçekleştirilmez ise güneş panellerinin fiziki kusura sahip olması ihtimali ömrünün azalmasına sebep olur. Seri üretim yapılan fabrikalarda üretim hattının 3. taraf bir göz tarafından kontrol edilmesi oldukça önem arz etmektedir. Ayrıca üretilen tüm güneş panelleri aynı elektriksel değerlere sahip değildir. Proje için taahhüt edilen değerleri sağlayan güneş panellerinin seçilerek sevkiyata hazırlanması gerekir. Güneş panellerinde tüm kusurlar gözle görülememektedir, EL görsellerinin uzman kişiler tarafından incelenmesi gereklidir. Belirlenen kabul kriterlerine göre proje için uygun güneş panellerinin imalatları denetlenerek ve seçilerek sevkiyata hazırlanması gerekir.

Sevkiyata hazırlık, güneş paneli tedariğinde hata ihtimali yüksek olan son aşamadır. Sahaya gidecek güneş panellerinin taşınması sırasında karşılaşacağı fiziki hasar risklerini ortadan kaldırmak için alınacak önlemlerin önceden belirlenmesi ve bu süreçte PV modül imalat denetimi yapılması oldukça önemlidir.


 • Zamanın farklı nedenleriyle ortaya çıkabilecek hataları ve riskleri tespit etmek.
 • Erken tespit edilen hataların kalıcı hasar vermeden düzeltilmesi ve kalıcı hasar durumunda yeniden oluşturulması.
 • Kategoriler

 • Haberler

 • Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Hakkında Du
  • 5 Haziran 2024
  • Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu -1 Bakanlığımız ile işbirliği kapsam... Devamı Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Hakkında Du
 • YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTLARINA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ H
  • 16 Mayıs 2024
  • Değerli Müşterimiz;Uluslararası Standart Teşkilatı (ISO), “Londra İklim Değişikl... Devamı YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTLARINA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ H
 • YENİ ADRESİMİZDE HİZMETİNİZDEYİZ
  • 16 Mayıs 2024
  • Çok değerli müşterilerimiz;Sizlere daha ulaşılabilir, daha hızlı ve daha kalitel... Devamı YENİ ADRESİMİZDE HİZMETİNİZDEYİZ
 • Yetkilendirilmiş Kuruluş Atanması
  • 31 Ağustos 2023
  • Alberk QA Technic , nitelikli operasyon kadromuz ile,  Mısır , Güney Sudan ... Devamı Yetkilendirilmiş Kuruluş Atanması
 • MYK BELGE YENİLEME
  • 24 Temmuz 2023
  • MYK BELGE YENİLEMELERİNDE GEÇ KALMAYINIZ. Mesleki Yeterlilik Belgenizin Beş (5... Devamı MYK BELGE YENİLEME
 • ISO/IEC 27001:2022 Standardı revizyonu hakkında IA
  • 10 Nisan 2023
  • ISO/IEC 27001:2022'ye geçiş süreci başlamış olduğundan, 15.02.2023 tarihinde IAF... Devamı ISO/IEC 27001:2022 Standardı revizyonu hakkında IA
Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş
 • Facebook
 • Twitter
 • Google
Destek Hattı
Kalite Yönetim Sistemleri
TR - 0216 572 4910 - 11
whatsapp destek
Here is the Area where Google fetches the part to be translated