• Ürün Belgelendirme

Foto Ürün BelgelendirmeBir ürünün belgelendirilmesi, ürünün ilgili standartlar ve diğer ilgili rehber dokümanlara uygunluğunun  göstergesidir. Ürün belgelendirme hizmeti; ISO 17065 Ürün belgelendirmesi yapan belgelendirme kuruluşları için genel şartlar standardı kapsamında akredite olan firmalar tarafından gerçekleştirilir. 

Alberk QA Technic ISO 17065 Standardı kapsamında AB-0011-U akreditasyon numarası ile TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.

 ALBERK QA TECHNIC aşağıdaki alanlarda ürün belgelendirme hizmeti sunmaktadır

CE İşareti


CE İşareti yönetmeliği gereği “CE” işareti: Ürünün “CE” işaretinin konulmasını öngören teknik mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işaret olarak tanımlanmaktadır. Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde satılacak bir ürünün AB direktiflerinden biri yada birkaçının kapsamında bulunuyor ise CE markasını taşıması yasal bir zorunluluktur. “CE” işareti Avrupa’ya uygunluk anlamına gelen European Conformity kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır.

Ürün piyasaya sürülmeden önce “CE” belgelendirme dair tüm süreçler tamamlanmış olmalıdır. Uygunluk değerlendirme faaliyetleri sonucu işareti almaya hak kazanan firmalarıda; ürün üzerine CE işaretinin iliştirilmesi, her bir direktifin içinde tanımlandığı şekilde üretici tarafından yapılır

CE İşareti yönetmeliği gereği “CE” işareti aşağıdaki şartlara uygun olmalıdır.


Onaylanmış Kuruluş


İlgili mevzuatlarda Onaylanmış kuruluş; Bir teknik düzenleme kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere yetkili kuruluş tarafından ilgili mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda görevlendirilen ve adları Komisyona bildirilen Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak tanımlanır. Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlanan kuruluşlar Notified Body (NB) olarak tanımlanır.

AB Mevzuatı gereği CE işareti bulunması gereken ürünlerin piyasaya arz edilmesinden önce onaylanmış kuruluş tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulması zorunludur.

Atanmış olan notified body / onaylanmış kuruluş ilgili tüm tarafların bilgi sahibi olması amacıyla https://ec.europa.eu/growth/ tools-databases/nando/index. cfm?fuseaction=notifiedbody. main sitesinde yayınlanır.

ALBERK QA TECHNIC 2138 numarası ile aşağıdaki kapsamlarda onaylanmış kuruluş olarak atanmıştır.

(https://ec.europa.eu/growth/ tools-databases/nando/index. cfm?fuseaction=notifiedbody. notifiedbody&refe_cd=NANDO% 5FINPUT%5F136602)


LegislationsRegulation (EU) No 305/2011 - Construction products

Yapı malzemeleri

HTML

PDF

2006/42/EC Machinery

Makine

HTML

PDF

2014/33/EU Lifts and safety components for lifts

Asansör

HTML

PDF

Regulation (EU) 2016/426 Appliances burning gaseous fuels

Gaz Yakan Cihazlar

HTML

PDF


Ürün Belgelendirme Kapsamında Bakanlık Yetkilendirmeleri

ALBERK QA TECHNIC; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ise 004 numarası ile TS EN 206:2013+A1 Beton ve tamamlayıcı standardı TS 13515 konusunda Uygunluk Değerlendirme kuruluşu olarak atanmıştır.

Logo Kullanımı

QA Technıc in onaylanmış kuruluş numarası (208) olmadan CE ibaresi kullanılamaz Alt bölümünde 2138 numarası olan CE işareti tek başına kullanılabileceği gibi QA Technic logosu ıle yanyana da kullanılabilir QA Technıc logosu ile birlikte kullanılmalan durumunda iki logo eşit büyüklükte olmalıdır .

İlgili Dokümanlar

 • Kategoriler

 • Haberler

 • Covid 19 Genelgelerinin Yürürlükten
  • 23
  •  Haziran 2022
  • Değerli müşterilerimiz,Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Sürecine ili... Devamı Covid 19 Genelgelerinin Yürürlükten
 • GÜVENLİ TURİZM UYGULAMA DEĞİŞİKLİĞİ
  • 17
  •  Haziran 2022
  • 17.6.2022 tarihi itibaryla sarı ile işaretli kategorilerin Sertifika süreleri 1 ... Devamı GÜVENLİ TURİZM UYGULAMA DEĞİŞİKLİĞİ
 • GÜVENLİ TURİZM KONAKLAMA TESİSLERİ
  • 16
  •  Haziran 2022
  • Sayın Müşterilerimiz ,15.6.2022 tarihi itibarıyla;Güvenli Turizm Konaklama Tesis... Devamı GÜVENLİ TURİZM KONAKLAMA TESİSLERİ
 • ISO 50003:2021 Revizyonu Geçişi
  • 30
  •  Mayıs 2022
  •  ISO 50003:2021 “Enerji yönetim sistemleri - enerji yönetim sistemlerinin d... Devamı ISO 50003:2021 Revizyonu Geçişi
 • ISO/IEC 27006:2015 AMD 1:2020 Reviz
  • 16
  •  Nisan 2022
  • ISO/IEC 27006 Bilgi Teknolojisi - Güvenlik Teknikleri - Bilgi Güvenliği Yönetim ... Devamı ISO/IEC 27006:2015 AMD 1:2020 Reviz
 • ISO 27001 STANDARDI REVİZYONU
  • 29
  •  Eylül 2021
  • ISO 27001 STANDARDI REVİZE OLDU TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönet... Devamı ISO 27001 STANDARDI REVİZYONU
Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş
 • Facebook
 • Twitter
 • Google
Destek Hattı
Kalite Yönetim Sistemleri
TR - 0216 572 4910 - 11
whatsapp destek